Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Bent u ook vrijgesteld van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing? DB&P vertelt het u.

Download de gratis factsheet O&O

Zijn er onderzoekers aan de slag in uw bedrijf of kennisinstelling? Dan hebt u geluk: u bent voor 80 procent vrijgesteld van het doorstorten van de bedrijfsvoorheffing aan de fiscus.

Stort minder bedrijfsvoorheffing door

Fondsen zoals het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen genieten van een vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. En ook u hebt er recht op in de volgende gevallen:

Er werken onderzoekers met de volgende diploma’s in uw onderneming:

- Technische gerichte Bachelors diploma's
- PhD
- Burgerlijk ingenieur
- Industrieel ingenieur
- Specifieke masterdiploma’s

U leidt een jonge innoverende onderneming (Young Innovative Company) met wetenschappelijk personeel zoals:

- Onderzoekers
- Onderzoekstechnici
- Projectbeheerders onderzoek
en ontwikkeling

Uw onderneming is:

- Een universiteit
- Een hogeschool
- Een wetenschappelijke instelling
die door de overheid erkend is

De onderzoekers in uw onderneming werken aan projecten die kaderen in samenwerkingsovereenkomsten met:

- Universiteiten of hogescholen in de EER
- Erkende wetenschappelijke instellingen

*De vrijstelling van de doorstorting geldt niet voor administratief of commercieel personeel.

Projecten die in aanmerking komen voor een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

Twijfelt u of uw onderzoeks- of ontwikkelingsproject in aanmerking komt voor een vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing? Bekijk dan of uw project of programma tot de volgende categorieën behoort:

Fundamenteel onderzoek

Uw onderneming doet aan experimenteel of theoretisch onderzoek. Uw doel? Geen rechtstreeks praktische toepassing, maar nieuwe kennis opdoen over de fundamentele aspecten van verschijnselen en waarneembare feiten.

Industrieel onderzoek

U voert planmatig of kritisch onderzoek uit om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Die inzichten gebruikt u voor de ontwikkeling van nieuwe, of de verbetering van bestaande producten, processen of diensten. Voor uw industrieel onderzoek creëert u onderdelen van complexe systemen om algemene technologieën te bevestigen. Let op: prototypes vallen daar niet onder.

Experimentele ontwikkeling

U gebruikt bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere kennis voor plannen, schema’s en ontwerpen van: producten, processen, diensten, Programmatuur/ Software ontwikkeling.
Die zijn al dan niet nieuw, aangepast of verbeterd.
Ontwerpt en bedenkt u concepten van alternatieve producten, processen of diensten? Dan rekenen we die ook tot experimentele ontwikkeling. Net zoals de bijbehorende: ontwerpen, tekeningen, plannen, andere documentatie.
De enige voorwaarde? U gebruikt die niet voor commerciële doeleinden.

Experimentele ontwikkeling: prototypes en proefprojecten

Is de productie van uw prototype te duur om alleen voor demonstratie en validatie te gebruiken? Dan rekenen we de aanmaak van een commercieel bruikbaar prototype ook tot experimentele ontwikkeling. Maar gaat het om een routinematige of periodieke aanpassing van bestaande:
• producten
• productielijnen
• fabricageprocessen
• diensten
• andere courante activiteiten?
Dan tellen die niet als experimentele ontwikkeling, zelfs niet als u dankzij uw aanpassingen verbeteringen aanbrengt.

Doe uw voordeel met vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing

Komt uw bedrijf ook in aanmerking voor een vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing? Bespreek het met een van onze consultants: maak nu een afspraak om het meeste uit uw financieringsmogelijkheden te halen door het formulier hieronder in te vullen. Download ook de gratis factsheet