Subsidie voor onderzoek en ontwikkeling

Voert u een O&O-bedrijfsproject uit? Dan hebt u als onderneming in het Vlaams Gewest recht op subsidies van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

O&O is in het begin van 2018 samengevoegd met 3 andere regelingen.

Lees hier meer over vervangende regeling O&O-subsidies

Krijgt u al een subsidie voor onderzoek en ontwikkeling?

Voert u een O&O-bedrijfsproject uit? Dan hebt u als onderneming in het Vlaams Gewest recht op subsidies van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.
O&O-bedrijfsprojecten zijn individuele onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten. Een of meerdere bedrijven voeren ze uit. In een O&O-bedrijfsproject is er altijd een concrete probleemstelling rond een technisch knelpunt. Die geeft aanleiding tot het project.

Zoveel bedraagt uw subsidie voor onderzoek en ontwikkeling

De subsidie voor onderzoek en ontwikkeling dekt de volgende percentages van de aanvaarde kosten:

Onderzoeksproject

50%

Ontwikkelingsproject

25%

U krijgt een subsidie van maximaal 3 miljoen euro toegekend.

Leidt u een kleine onderneming? Dan stijgt het basissteunpercentage met 20 procent. Bij middelgrote ondernemingen is dat 10 procent.

Werkt u bovendien samen met een ander bedrijf? Dan komt u in aanmerking voor nog eens 10 procent extra subsidie voor onderzoek en ontwikkeling.

O&O is in het begin van 2018 samengevoegd met 3 andere regelingen.

Lees hier meer over vervangende regeling O&O-subsidies

Subsidie voor onderzoek en ontwikkeling: niet alleen voor kmo’s

Ook als u geen kmo hebt, geeft de overheid u financiële steun voor innovatie. Dit zijn de voorwaarden:

  • Uw onderneming is actief in het Vlaams Gewest.
  • U hebt innovatieplannen.
  • U start een O&O-project om kennis op te doen voor uw innovatieplan.

Subsidie voor onderzoek en ontwikkeling: voorwaarden

Wilt u met uw O&O-bedrijfsproject in aanmerking komen voor een subsidie? Dan moet uw project voldoende scoren op de volgende criteria:

  • kwaliteit
  • mogelijke economische en eventueel maatschappelijke impact

Uw project mag een mix zijn van onderzoek en ontwikkeling. Zo maakt u het onderscheid tussen de twee:

Onderzoeksproject

Bestaat voornamelijk uit activiteiten waarmee u kritisch en systematisch nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden opbouwt. Dat kan op verschillende domeinen: wetenschappelijk, technisch, zakelijk, … Het doel van de verzamelde kennis? Ze in een latere fase aanwenden voor nieuwe producten, processen of diensten. Of voor de opmerkelijke verbetering van hun bestaande versies.

Ontwikkelingsproject

Uw doel bij dit soort projecten? Nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, processen of diensten ontwikkelen met behulp van plannen, ontwerpen en prototypes. Daarvoor verwerft u bestaande kennis en vaardigheden op verschillende vlakken:
- wetenschappelijk
- technisch
- zakelijk

 

Subsidie voor onderzoek en ontwikkeling: zoveel subsidie krijgt u

Onderzoeksprojecten krijgen van de overheid een basissteunpercentage van 50 procent. Werkt u aan een ontwikkelingsproject? Dan rekent u op 25 procent steun.

Dat basissteunpercentage gaat in sommige gevallen nog omhoog:

  • met 20 procent voor kleine ondernemingen
  • met 10 procent voor middelgrote ondernemingen

Voldoet u ook aan de onderstaande voorwaarden? Dan krijgt u nog eens 10 procent extra steun:

  • U werkt samen met een of meer onafhankelijke bedrijven.
  • U werkt samen met minstens één kmo of bedrijf uit een ander EU-land.
  • Geen enkele partner draagt meer dan 70 procent van de kosten die in aanmerking komen.

De twee extra ondersteuningsvormen zijn met elkaar verenigbaar. De minimale steun van een O&O-bedrijfsproject? Die ligt vast op 100.000 euro. De maximale op 3 miljoen.

O&O is in het begin van 2018 samengevoegd met 3 andere regelingen.

Lees hier meer over vervangende regeling O&O-subsidies

Subsidie voor onderzoek en ontwikkeling: contacteer uw DB&P-consultant

Klaar om uw O&O-bedrijfsproject de wind in de zeilen te geven? Ga snel bij uw DB&P-consultant na voor welke subsidies u in aanmerking komt. Bel naar +3233049645 of vul het antwoordformulier hieronder in.