Kmo-innovatieprojecten

Innoveren loont. Ga nu na hoeveel extra steun uw kmo-innovatieproject van de overheid krijgt.

Het KMO-programma is in het begin van 2018 samengevoegd met 3 andere regelingen.

Lees hier meer over vervangende regeling O&O-subsidies

Krijg steun voor uw kmo-innovatieproject

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen wil technologie en innovatie in Vlaanderen extra stimuleren. Goed nieuws voor u, want zo krijgt u extra innovatiesteun bij uw kmo-innovatieprojecten.

U kunt zo’n innovatie-project laten voorafgaan door een kmo-haalbaarheidsstudie, maar dat is niet verplicht. De subsidie dekt 55 procent van de projectkosten die in aanmerking komen. Het maximale steunbedrag is 250.000 euro. Werkt u samen met andere partijen? Dan trekt de overheid het steunpercentage nog verder op.

Kmo-innovatieproject: dit rekenen we tot innovatie

Bent u niet zeker of uw project wel onder de noemer ‘innovatie’ valt? Ga dan na of uw bedrijf een product, proces, dienst of concept creëert dat nieuw of vernieuwend is. En of het resultaat van uw innovatie-project een duidelijke impact heeft op uw bedrijfsactiviteiten. Is dat het geval? Dan komt u in aanmerking voor innovatiesteun. De kennis die u tijdens uw project opdoet, hoeft niet technologisch te zijn.

Kmo-innovatieproject: zoveel bedraagt uw subsidie

Bij een begroting van minimaal 50.000 euro krijgt u deze innovatiesteun:

basissteun van maximum 250.000 euro

kleine onderneming: 45 procent dekking van de aanvaarde kosten

middelgrote onderneming: 35 procent dekking van de aanvaarde kosten

Het KMO-programma is in het begin van 2018 samengevoegd met 3 andere regelingen.

Lees hier meer over vervangende regeling O&O-subsidies

Werkt u samen met andere onafhankelijke bedrijven? Of gaat u een internationale samenwerking aan? Dan stijgt het basissteunpercentage nog eens met 10 procent, op voorwaarde dat geen enkel bedrijf meer dan 70 procent aandeel heeft in de kosten.

Kmo-innovatieproject: voorwaarden

Om kans te maken op innovatiesteun moet uw kmo-innovatieproject zich concreet richten op het waarmaken van innovatie. En mag het maximaal 24 maanden duren.

Per kalenderjaar maken maximaal twee kmo-innovatieprojecten per bedrijf kans op steun.

Krijg nu steun voor uw kmo-innovatieproject

Geef uw innovatie-project alle kansen: bespreek al uw mogelijkheden met uw DB&P-consultant. Bel +32 (0) 3 304 96 45 of vul het antwoordformulier hieronder in.