Het KMO-programma is in het begin van 2018 samengevoegd met 3 andere regelingen.

Lees hier meer over vervangende regeling O&O-subsidies

Kmo-groeisubsidie: is uw bedrijf een kmo?

De kmo-groeisubsidie geeft kmo’s die willen innoveren een duwtje in de rug. Maar is uw bedrijf wel een kmo?

We delen bedrijven en handelszaken in op basis van hun grootte en maken zo het onderscheid tussen:

 • kleine ondernemingen
 • middelgrote ondernemingen
 • grote ondernemingen

Een kmo is een kleine of middelgrote onderneming.

De indeling van uw bedrijf hangt af van de Europese kmo-definitie. Die houdt rekening met vier factoren:

 • aantal werknemers
 • omzet
 • balanstotaal
 • zelfstandigheid

Het laatste punt betekent dat niet meer dan 25 procent van uw bedrijf in handen mag zijn van een onderneming die geen kmo is.

KMO-programma

Innovatieplannen voor uw bedrijf? Die beloont de overheid met de kmo-groeisubsidie. Lees er snel meer over.

Kmo-groeisubsidie: indeling bedrijven

categorie aantal werknemers* jaaromzet/jaarlijks balanstotaal (in euro) zelfstandigheid
kleine onderneming < 50 ≤ 10 miljoen/ ≤ 10 miljoen ja
middelgrote onderneming < 250 ≤ 50 miljoen/ ≤43 miljoen ja
grote onderneming ≥ 250 >50 miljoen/ >43 miljoen ja

* Aantal werknemers als VTE (voltijds equivalent) ingeschreven bij de RSZ

Let op: de overheid rekent deeltijdse werknemers proportioneel om naar voltijdse werknemers. Bijvoorbeeld: twee halftijdse werknemers gelden als een voltijdse. Hetzelfde geldt voor wie nog geen volledig jaar in uw onderneming aan de slag was. Uitzendkrachten tellen niet mee voor de berekening.

Het KMO-programma is in het begin van 2018 samengevoegd met 3 andere regelingen.

Lees hier meer over vervangende regeling O&O-subsidies

Kmo-groeisubsidie: de rol van uw kmo-portefeuille

De vernieuwde kmo-portefeuille is een gemakkelijk toegankelijke webtoepassing van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Die geeft uw kmo subsidies voor steun die uw professionalisering ten goede komt, bijvoorbeeld opleiding en advies.

Kmo-groeisubsidies: steun voor opleiding en advies

Met uw kmo-groeisubsidies koopt u zogenoemde ondernemerschapsbevorderende diensten aan, bij geregistreerde dienstverleners.

Kmo-groeisubsidie: zoveel steun krijgt u

Hoeveel steun krijgt u via uw kmo-groeisubsidie?

Kleine ondernemingen: 40 procent van de kostprijs, tot een maximum van 10.000 euro op jaarbasis

Middelgrote ondernemingen: 30 procent van de kostprijs, tot een maximum van 15.000 euro op jaarbasis

Kmo-groeisubsidie: opleidingen

Volgt een van uw medewerkers een opleiding bij een geregistreerde dienstverlener? Dan ontvangt u daarvoor subsidies via uw kmo-portefeuille.

Voorwaarden kmo-groeisubsidie voor opleidingen

 • De opleiding helpt om de huidige of toekomstige werking van uw onderneming te verbeteren en richt zich op de kernprocessen ervan.
 • Bij afstandsleren en e-learning is er ook persoonlijk contact met de lesgever.
 • Uw medewerkers krijgen een gepersonaliseerd vormingsattest bij elke opleiding.
 • De opleidingsverstrekker houdt een aanwezigheidslijst bij.

Voorbeelden van toegelaten opleidingen:

 • informaticacursus
 • taaltraining
 • managementtraining
 • opleiding sociale en communicatieve vaardigheden

Het KMO-programma is in het begin van 2018 samengevoegd met 3 andere regelingen.

Lees hier meer over vervangende regeling O&O-subsidies

Kmo-groeisubsidie voor advies

Ook advies subsidieert u met uw kmo-portefeuille. Met advies bedoelen we schriftelijke raadgevingen van een geregistreerde dienstverlener. Die past u toe om de kernprocessen van uw onderneming te verbeteren. Ze helpen u om correcte en onderbouwde beslissingen te nemen over uw bedrijf.

Advies vindt u terug in twee vormen:

 • Schriftelijke aanbevelingen die:
  • problemen analyseren
  • concrete adviezen geven
  • helpen bij de opmaak van een implementatieplan
  • de uitvoer van dat plan begeleiden

 

 • Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen:
  • beschrijven
  • in kaart brengen
  • onderzoeken

Voorbeelden van adviezen:

Communicatie- of marketingplannen

Markt- of investeringsanalyses

Adviezen die helpen om joint ventures af te sluiten

Identificatie, analyse en bestudering van mogelijke technische problemen

Onderzoek naar de invloed van parameters of belemmeringen op een geplande innovatie

Advies over gewone bedrijfsuitgaves en wettelijk verplicht advies komen niet in aanmerking voor een kmo-groeisubsidie via de kmo-portefeuille.

Kmo-groeisubsidies voor uw bedrijf: contacteer ons

Benieuwd of u in aanmerking komt voor kmo-groeisubsidies via de kmo-portefeuille? Vraag raad aan uw DB&P-consultant. Bel ons op +32 (0) 3 304 96 45 of vul het antwoordformulier hieronder in.