Innovatieaftrek

Boost uw innovatieplannen

Vraag de gratis factsheet aan

Haal meer uit uw plannen met de innovatieaftrek

Dankzij deze aftrek betaalt u geen vennootschapsbelasting op 85 procent van de netto-inkomsten uit uw intellectuele eigendomsrechten.

De innovatieaftrek noemen we ook weleens de aftrek voor inkomsten uit innovatie. Hij is in voege sinds juli 2016 en volgt de octrooiaftrek op. Voor die laatste loopt er een overgangsregeling tot 2021.

Voor deze eigendomsrechten geldt de innovatieaftrek

Octrooien

Aanvullende beschermingscertificaten

Kwekersrechten

Weesgeneesmiddelen

Data- en/of marktexclusiviteit van gewasbeschermingsmiddelen

Data- en/of marktexclusiviteit van geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik

Auteursrechtelijk beschermde software

Voor de software geldt nog een extra voorwaarde: hij moet het resultaat zijn van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject of -programma. Het is voorlopig nog niet duidelijk of u verplicht bent om uw project op voorhand aan te melden bij BELSPO, de POD Wetenschapsbeleid.

Innovatieaftrek al vanaf rechtenaanvraag

Met deĀ  innovatieaftrek stelt u 85 procent van uw netto-inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten vrij van vennootschapsbelasting. U past hem al toe zodra u uw intellectuele-eigendomsrechten hebt aangevraagd. Benutte u de aftrek nog niet in de huidige belastbare periode? Wees gerust: wat u nog niet gebruikte, is overdraagbaar naar de volgende periode.

Vraag de gratis factsheet aan

Innovatieaftrek ook voor uw bedrijf: maak uw afspraak

Benieuwd hoeveel voordeel u doet met de subsidie? Uw DB&P-consultant zoekt het voor u uit. Maak snel een afspraak: bel +32 (0) 3 304 96 45 of vul het formulier hieronder in.