Ecologiepremie+

Investeert u in energiezuinige middelen? Hiervoor kunt u subsidie ontvangen.

Vraag direct naar de voorwaarden

Realiseert u ecologie-investeringen in het Vlaamse gewest? Hiervoor kunt een financiële tegemoetkoming aanvragen. Met de ecologiepremie stimuleert de Vlaamse overheid ondernemingen om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. Een deel van de investeringen wordt met dit instrument vergoed.

De premie kan van 15 tot 55% van de investering bedragen. Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door de volgende factoren die te maken hebben met het type van de investering, de grootte van de onderneming en de ecoklasse waartoe een investering behoort. Ook kunt u een bonus op de ecologiepremie ontvangen wanneer uw onderneming op de indiendatum van de aanvraag in het bezit is van een geldige eerstelijns energie-, milieu- of eco-efficiëntiescan, een geldig milieucertificaat of een gecertificeerd milieumanagementsysteem.

Komt uw onderneming in aanmerking?

Subsidie kan aangevraagd worden door ondernemingen die investeren in het Vlaamse gewest. De onderneming dient een activiteit uit te voeren die op de lijst van aanvaardbare activiteiten staat.

Voorwaarden van de investering

Als uw investering voorkomt op de limitatieve technologieënlijst, kunt u aanspraak maken op de ecologiepremie. U mag een aanvraag indienen voor meerdere technologieën tegelijk. De investering mag gestart worden nadat u de aanvraag hebt ingediend, maar dient wel te starten zes maanden na de toekenning van de premie.

Wilt u ook profiteren van Ecologiepremie+?

Herkent u uw bedrijf in de bovenstaande beschrijving? Of bent u niet helemaal zeker? Zet uw innovatieplannen dan niet on hold: vraag meer uitleg aan uw DB&P-consultant. Bel naar +32 (0) 3 304 96 45 of vul het antwoordformulier hieronder in.