Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in steunzones

Investeert u in steunzones of creëert u hier nieuwe werkgelegenheid? Hiervoor kunt u financiële steun ontvangen.

Direct aanvragen? Klik hier!

De Vlaamse overheid neemt maatregelen ter ondersteuning van zones die worden getroffen door collectieve ontslagen. Dit kan voor kmo’s of grotere ondernemingen die in zogenaamde ‘steunzones’ investeren, financieel voordeel opleveren. Veelal vallen bedrijventerreinen hieronder, maar denk bijvoorbeeld ook aan bedrijvencentra en incubatoren.

Investeert uw onderneming in een steunzone óf creëert u hier nieuwe werkgelegenheid? Dan kunt u een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen. Dit komt overeen met een besparing van 4 à 5% op de loonkosten. Steunzones zijn afgebakende of ontwrichte zones in Vlaanderen. Deze vrijstelling geldt gedurende 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering wordt gecreëerd. Deze extra arbeidsplaats dient wél ten minste drie of vijf jaar behouden te blijven. De vrijstelling per investering wordt beperkt tot maximum van € 7,5 miljoen.

Via deze website kunt u zelf opzoeken of uw bedrijf gelegen is in een steunzone. Wanneer u zoekt op ‘steunzones’ ziet u de inkleuring op de kaart verschijnen.

Komt uw onderneming in aanmerking?

Het voordeel geldt voor kmo’s en grote ondernemingen die in de afgebakende steunzone investeren én nieuwe werkgelegenheid creëren. Voor kmo’s wordt er rekening gehouden met de Belgische fiscale kmo-definitie.

Wilt u persoonlijk advies van één van onze consultants? Neem vrijblijvend contact op!

Voorwaarden

Ondernemingen waarvan 25% of meer van het kapitaal of stemrechten in handen is van een overheid, kunnen geen kmo zijn. Grote ondernemingen komen enkel in aanmerking voor deze steun, indien de steunzone samenvalt met de door Europa goedgekeurde ‘regionale steunkaart’ en indien de investering betrekking heeft op nieuwe vestigingen en nieuwe activiteiten van bestaande vestigingen. Voor grote ondernemingen dient er tevens rekening te worden gehouden met Europese steunplafonds indien de onderneming ook investeringssteun krijgt onder de vorm van Strategische Transformatiesteun, het maximum plafond van 10% steun mag namelijk niet overschreden worden. Enkele sectoren worden uitgesloten: visserij- en aquacultuur en productie van landbouwproducten. Voor grote ondernemingen gelden er ook uitsluitingen voor de ijzer- en staalsector, synthetische vezels industrie, kolenindustrie, scheepsbouw, vervoerssector en daarmee verband houdende infrastructuur en de energieproductie, -distributie en energie-infrastructuur.

Investeringen

Om in aanmerking te komen dienen de investeringen verband te houden met:

  • De oprichting van een nieuwe inrichting;
  • De uitbreiding van capaciteit van een bestaande inrichting;
  • De diversificatie van de productie naar producten die voordien niet werden vervaardigd;
  • Een fundamentele verandering in het totale productieproces van bestaande bedrijven;
  • De overname van materiële of immateriële vaste activa van een (niet-geassocieerde) derde-werkgever wegens sluiting, gerechtelijke reorganisatie of faillissement (alle arbeidsplaatsen worden als nieuw beschouwd).

Wilt u ook profiteren van vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in steunzones?

Herkent u uw bedrijf in de bovenstaande beschrijving? Of bent u niet helemaal zeker? Zet uw innovatieplannen dan niet on hold: vraag meer uitleg aan uw DB&P-consultant. Bel naar +32 (0) 3 304 96 45 of vul het antwoordformulier hieronder in.