Subsidie voor ondernemers met internationale ambities

Wist u dat uw internationale ambities subsidiabel zijn? Om het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen te bevorderen, zijn er subsidies beschikbaar om uw projecten te financieren. Flanders Investment & Trade (FIT) steunt Vlaamse bedrijven in een internationale doorgroei. Wellicht komt uw internationale project in aanmerking voor één van de volgende subsidies.  

Kmo’s kunnen subsidie aanvragen voor vijf type projecten:

  • Prospectreis of zakenreis buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen; Prospectiereizen zijn goede manieren om een nieuwe markt te ontdekken en contacten te leggen met potentiële partners en klanten. De kosten van de reis en het verblijf, kunnen gesubsidieerd worden.
  • Deelname aan een buitenlandse beurs of niche-evenement; Door het deelnemen aan een beurs of niche-evenement, kunt u zakelijke contacten leggen en de naamsbekendheid van uw bedrijf verhogen. 50% van de huurkosten kunnen door de FIT worden gesubsidieerd.
  • Ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie; Via deze regeling kunt u ook een subsidie verkrijgen voor het opzetten van een meertalige website, de vertaling van een bedrijfsfilm en social media. Deze subsidie bedraagt standaard €1.500.
  • Oprichting van een prospectiekantoor buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen; Door de oprichting van een prospectiekantoor, blijft u gemakkelijker op de hoogte van de veranderende markt in dat bepaalde land en uw lokale klanten. Deze subsidie wordt berekend op basis van de werkingskosten tijdens het eerste jaar.
  • Subsidie voor een internationaal maatwerkproject; Dit is een subsidie op maat. FIT heeft deze subsidie opgericht om u te stimuleren om creatieve projecten in opkomende economieën en groeilanden te implementeren. De subsidie wordt berekend op basis van de kosten voor de ontwikkeling, het personeel en de uitvoering van uw project. De maximale subsidie bedraagt € 12.500.

Subsidie voor uitrustingsgoederen

Met deze subsidie wordt de concurrentiepositie van Vlaamse leveranciers versterkt. Ontwikkelingslanden krijgen namelijk korting om de uitrustingsgoederen (machines e.d.) aan te kopen. De subsidie bedraagt maximaal € 259.000 per project. Deze subsidie wordt in mindering gebracht op uw verkoopprijs.

Meer informatie?

Sydney van Bokhoven - DB&P

 

Wilt u meer weten over één van deze subsidies? Of bent u benieuwd of uw internationale project in aanmerking komt voor financiering? Neem dan vrijblijvend contact op met consultant Sydney van Bokhoven.