Nieuw platform voor delen kennis van hogescholen naar kmo’s

Momenteel is er bij de Vlaamse hogescholen veel kennis aanwezig die goed gebruikt kan worden door de Vlaamse kmo’s en de social profit. De Vlaamse regering trekt €4,15 miljoen uit voor een nieuw platform. Dit om de kennis te vergroten en gemakkelijk te delen met Vlaamse kmo’s.

De Vlaamse regering en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) hebben een overeenkomst gesloten om kennisspreiding mogelijk te maken. Deze overeenkomst zorgt voor een nieuw instrument met het efficiënte doel om al de kennis die er is bij hogescholen, te delen en gebruiken.

Waarde voor kmo’s

De Vlaamse hogescholen hanteren een praktijkgerichte aanpak en kunnen hierom veel waarde leveren aan de Vlaamse kmo’s. Ook hebben de hogescholen een goede geografische spreiding, waardoor ze dicht bij de kmo’s en social profit staan.

Complementair instrument

De Vlaamse hogescholen en de VLHORA werken samen aan een instrument waarmee de kennis efficiënt, gemakkelijk en snel gedeeld wordt met de kmo’s en social profit. Dit instrument is aanvullend aan de VLAIO-instrumenten en de kmo-portefeuille. Bij de kmo-portefeuille ontvangen ondernemers subsidie op inschrijfgeld wanneer ze een opleiding voor de werknemers aankopen. Het nieuwe instrument vervangt tevens de ad hoc gesteunde LED-werking (laagdrempelige expertise en dienstverlening).

Win-winsituatie

“De betere samenwerking en onderlinge coördinatie tussen de hogescholen en de een vlottere toegang van onze bedrijven tot de kennis waarover ze beschikken, levert sowieso een win-winsituatie op. Enerzijds doen onze bedrijven hun voordeel met het onderzoek dat gebeurt aan onze hogescholen, terwijl het voor onze hogescholen dan natuurlijk weer erg verrijkend is om rechtstreeks van het bedrijfsleven te vernemen wat er leeft, welke de uitdagingen zijn.” Vlaams minister Muyters.

Digitaal platform

De twee partijen werken samen aan een digitaal platform als ondersteuning voor het instrument. Het platform zorgt dat de kennis van de hogescholen wordt ingebracht in het FRIS-portaal. Dit FRIS Onderzoeksportaal verzamelt en vertoont al het publiekelijk gefinancierde onderzoek in Vlaanderen en brengt onderzoekcentra, scholen en bedrijven samen.

Budget

Dit jaar trekt de Vlaamse regering €2,15 miljoen uit voor het instrument dat de kennis beschikbaar zal stellen en €2 miljoen voor het nieuwe platform. Dit zal in 2020, 2021 en 2022 worden voortgezet bij een positieve evaluatie.